New
goi 4 camera EWE lắp văn phòng 5

BỘ KIT 4 CAMERA LẮP GIA ĐÌNH – VĂN PHÒNG

5.900.000 

BỘ KIT 4 CAMERA LẮP GIA ĐÌNH – VĂN PHÒNG
Truy cập hình ảnh :
+ Máy tính:
– Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox )
– Macbook: VMeye
+ Điện thoại di đông:
– Ipad: VmeyeCloud/ Vmeyesuper HD
– Iphone, Android: VmeyeCloud/ Vmeyesuper
– Quan sát : Trong nhà – ngoài trời /ngày-đêm (IP 66)